କୋକିଶିଆଳି ପାଖରୁ ଶିକାର ଛଡାଉଥିଲେ ଚିତା ବାଘ, ଅଚାନକ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ

କୋକିଶିଆଳି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ ଯିଏ ଭୂମି ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶିକାରକୁ ବାହାର କରିଦିଏ | କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକାରୀ ନିଜ ଶିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ | ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ସମାନ ଭିଡିଓ ପାଇଲୁ |

ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରୁଛୁ | ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଏକ କୋକିଶିଆଳି ଶିକାରକୁ ମାଟିି ରୁ ହଟାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଜଣେ ମାଇ ଚିତାବାଘ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଶିକାରକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ

ଏହା ପରେ କ’ଣ ହେଲା ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ନିଜ ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ | ଏହି ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ @iftirass ରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି | ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୋକି ଶିଆଳି ନିଜର ଶିକାର ଖୋଜୁଛି,

ଜଣେ ମାଇ ଚିତାବାଘ କୋକିଶିଆଳି ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ,କୋକିଶିଆଳି ତାର ଶିକାରକୁ ବାହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରି ଶିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ।ସେ ଚୁପଚାପ୍ ବସିଥିବା କୋକିଶିଆଳିକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଆଉ ଏକ ଚିତାବାଘ ପଛକୁ ଆସୁଛି |

ଚିତାବାଘ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମାତ୍ରେ  ଶିକାରକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ସେଠାରୁ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ଶିକାର ସହିତ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଚିତାବାଘ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦଉଡ଼େ କିନ୍ତୁ କୋକିଶିଆଳି ତାର ଶିକାର ସହିତ ପଳାୟନ କରେ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top