ଜେବ୍ରା କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଂହ ଦଳ, ହେଲେ ଓଲଟା ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ବି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ଯ

ଶିକାରୀ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ସାହସର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି | ଯଦିଓ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ସିଂହ ନୁହେଁ | ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଏକ ସମାନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ |

ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସିଂହ ଜେବ୍ରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେବ୍ରା ହାର୍ ମାନିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସିଂହ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲା | ଏହା ପରେ କ’ଣ ହେଲା ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ |

ଏହି ଭିଡିଓ @ ଆନିମଲ_ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନାମକ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି | ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି | ଏଥି ସହିତ, 28 ଟି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ରିଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି |

ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏକ ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଖୋଜୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଜେବ୍ରା ଗୋରୁ ଉପରେ ପଡିଛି | ଜେବ୍ରାକୁ ଦେଖି ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।

ପ୍ରଥମେ ସିଂହ ଜେବ୍ରା ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ ଯାହା ନେ ସିଂହର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି। ସିଂହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆରାମରେ ବସିଥାଏ ଯେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି

ତା’ପରେ ସିଂହ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଗୋରୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି, ତା’ପରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଗରେ ଜେବ୍ରା ପଲ ଆଡକୁ ଦଉଡିଥାଏ | ସିଂହ ସେମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଜେବ୍ରାମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କଲେ |

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top