ଦେଶ ଦୁନିଆ

ବ୍ରତ ଉପବାସ ରେ ଖିଆ ହେଉଥିବା ସାଗୁ ଦାନା କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ମୁଣ୍ଡ ରେ ହାତ ଦେବେ

ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ସାଗୁଦାନା ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସେ | ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରେସିପି ସାଗୁ ରୁୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏହା ଉପବାସରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ , ଧଳା ମୋତି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସାଗୁ ଦାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଭଲ | କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ସାଗୁ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତ ପଚରାଯାଏ, ଏହା କିପରି ତିଆରି ହୁଏ?

ଛୋଟ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟାବଲେଟ୍ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାଗୁଦାନା ଏକ ଗଛରୁ ତିଆରି | ଏହା ସିଧାସଳଖ ଗଛରେ ବଢେ ନାହିଁ | ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସାଗୁଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଏହା ସାଗୋ ପଦ୍ମ ନାମକ ଏକ ଗଛରୁ ତିଆରି | ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସାଗୁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଚୁର ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଛି

ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସାଗୋ ଗଛ କୁ ଲଗାଯାଏ, ପ୍ରତି ଦିନ ପାଣି ଦେବ ସହ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ଶୁଣା କରିବାକୁ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଠିକ୍ ସାଇଜ ର ହେଇ ବଢିଯାଏ ତାପରେ ତାକୁ ମେସିନ ରେ ପକାଯାଏ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ‘ଟାପିଆକୋ ମୂଳ’, ଯାହାକୁ ମୂଳ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସାଗୋରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଗଛ କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ୪ ରୁ ୫ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ

ଯେତେବେଳେ ସାଗୁ ଗଛ କୁ ମେସିନ ରେ ପକାଯାଏ ତାପରେ ସେଇ ବାହାରିଥିବା ଗୁଣ୍ଡ କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ଵ ଭିତରେ ମିଶେଇ ମୋତି ଭଳି ଗୋଲ ଗୋଲ ଦାନା ର ଆକାର ଦିଆ ଯାଇଥାଏ

ତାପର ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ସୁଖା ଯାଇଥାଏ ଆଉ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ୟାକେଟ କରି ବିକ୍ରୀ କରିଦିଆଯାଏ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *